כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה

פורטל ברכות הכלה של ישראל

דילוג לתוכן