חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכת כלה עם נוסח קליל

למידע נוסף השאירו פרטים 👇

ויברא אלוקים את האדם בצלמו,
בצלם אלוקים ברא אותו.
זכר ונקבה ברא אותם.
 ויברך אותם אלוקים ויאמר להם:
" פרו ורבו ומילאו את הארץ".
טבעת נישואין - ברכת כלה
נוסח ברכת כלה

ונאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באישתו, והיו לבשר אחד.

אלוקי אישה ואיש בראת, נשמה טהורה בהם נתת, ושמך הקדוש בשמם רשמת, יו"ד באיש  וה"א באישה ,
ואמרו זכור, שכינה בינהם ומתברכים.
אני הכלה_________בת__________ הניצבת לפניך היום,
 מוכנה ומזומנה בקדושה ובטהרה,
 להכנס לחופה כדת משה וישראל,
עם החתן__________ בן __________,
מפילה אני תחינתי לפניך.
 אלוקי ואלוקי אבותי וכתר אמהות , סולח לעוונות עמך ישראל.
 שתסלח לנו ותמחל לנו על כל עוונותינו ,ותזכנו להקים בית נאמן בקדושה ובטהרה לעבודתך , ותרבה בנינו אהבה ואחווה, שלום ורעות.
 ותזכנו לחיים של טובה וברכה ,אושר וכבוד, ותשמרנו מכל דבר רע , ותזכינו לזרע של קיימא, ותיטע בליבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעובדך בלבב שלם.
 ותברכנו ברכה שלמה ברוב עוז ושלום, כדבר אשר נאמר, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אלייך ויכונך, ישא השם פניו אלייך ויעשה לך שלום, אמן ,כן יהי רצון

לחזור למשהו ספציפי?

Facebook
WhatsApp
דילוג לתוכן